Ledenvergadering 2023

Redactielid 1 DTD Nieuws Leave a Comment

Beste Leden!

Redactielid 1 DTD Nieuws Leave a Comment

Oant no ta hawwe wy 1,5cm iis, we moatte minimaal 6 tot 7 cm hawwe. Wy hâlde de waarberjochten yn de gaten en hâlde jim op de hichte fan de iisoangroei. Hooplik sille wy jim gau sjen!

It giet oan

Redactielid 1 DTD Nieuws Leave a Comment

Voor onze leden!!

Agenda jaarvergadering 29 november 2018

Redactielid 1 DTD Nieuws Leave a Comment

Agenda jaarvergadering 29 november 2018

Baan open om 10 uur!!

Redactielid 1 DTD Nieuws Leave a Comment

Vanmorgen om 10 uur gaat de baan open voor onze leden!! Alhoewel de kwaliteit van het ijs matig is en er nog een groot wak in zit is het nu of nooit wat betreft deze winter periode. Het wak Is door het bestuur afgezet en het is dan ook niet toegestaan zich binnen de afzetting te begeven!! Verder dienen ten …

Frans Dijkstra Erelid!

Redactielid 1 DTD Nieuws Leave a Comment

Op de onlangs gehouden jaarvergadering van onze vereniging vond een bijzondere gebeurtenis plaats. Frans Dijkstra nam na 15 jaar voorzitterschap namelijk afscheid van het bestuur. In de 15 jaar dat Frans de voorzitters hamer hanteerde werden op maar ook zeker om de baan diverse zaken gerealiseerd zoals o.a.Het toegangspad naar de ijsbaan werd verhard, baan renovatie en aanschaf nieuwe energie …

Agenda ledenvergadering 29 november 2017 te Bitgummole (Molewjuk)

Redactielid 1 DTD Agenda, Nieuws Leave a Comment

Via onderstaande link kunt u hier de agenda downloaden. Agenda ledenvergadering 29 november 2017