Frans Dijkstra Erelid!

Redactielid 1 DTD Nieuws Leave a Comment

Op de onlangs gehouden jaarvergadering van onze vereniging vond een bijzondere gebeurtenis plaats. Frans Dijkstra nam na 15 jaar voorzitterschap namelijk afscheid van het bestuur. In de 15 jaar dat Frans de voorzitters hamer hanteerde werden op maar ook zeker om de baan diverse zaken gerealiseerd zoals o.a.Het toegangspad naar de ijsbaan werd verhard, baan renovatie en aanschaf nieuwe energie …

Agenda ledenvergadering 29 november 2017 te Bitgummole (Molewjuk)

Redactielid 1 DTD Agenda, Nieuws Leave a Comment

Via onderstaande link kunt u hier de agenda downloaden. Agenda ledenvergadering 29 november 2017

Drone foto’s januari 2017

Redactielid 1 DTD Foto archief Leave a Comment