Lid worden

Schaatsen is een prachtige sport die kan worden beoefend op onze ijsbaan gelegen aan de Ingelumerdyk 20 te Bitgummole. Wij willen iedereen in gelegenheid stellen te schaatsen tegen zo laag mogelijke kosten. Niet voor niets is de schaatssport een volkssport bij uitstek.

Hoe meer leden hoe lager we het tarief van het lidmaatschap kunnen houden en we roepen alle bewoners van onze “Trije Doarpen” op zich aan te melden bij onze ijsvereniging. Dat kan door het invullen van het formulier op de website. Onderaan deze pagina vindt u de downloadlink naar de formulieren.

Informatie over tarieven en enige algemene informatie

De peildatum is 1 november o.a. voor seniorlidmaatschap vanaf 18 jaar.

We hebben de volgende soorten lidmaatschappen:

Bij aanmelding voor 1 december van het jaar:
1e gezinslidmaatschap € 8,00 en is inclusief inwonende kinderen tot 18 jaar
2e seniorlidmaatschap € 5,50 vanaf 18 jaar

Bij aanmelding na 1 december van het jaar:
1e gezinslidmaatschap € 10,50 en is inclusief inwonende kinderen tot 18 jaar
2e seniorlidmaatschap € 8,00 vanaf 18 jaar

  • Bovengenoemde bedragen zijn gebaseerd met inning van de contributie met automatische incasso.
  • Contributies via contante inning of acceptgiro dan wordt € 2,50 extra in rekening gebracht.
  • De inning van de contributies vindt plaats in de maand november.
  • Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en voor 1 november van het kalenderjaar. Dit kan per brief naar Herman Osinga, Tsjerkeleane 9, 9038 TD Ingelum of via een e-mailbericht naar info@detrijedoarpen.frl
  • Dagkaart voor niet leden: € 2,50.

Aanmelden als lid

Dit kan door bijgevoegd aanmeldingsformulier en machtiging in te vullen en te versturen naar e-mailadres: ledenadministratie@detrijedoarpen.frl

Aanmeldingsformulier lidmaatschap ijsvereniging

Machtiging voor automatische incasso