Wedstrijden

Leeftijdscategorieën

 • 12, 13 en 14 jaar
 • 15, 16 en 17 jaar
 • 18 jaar en ouder

Soorten wedstrijden

 • Korte baan jeugd lengte baan 50 meter en breedte baan 5 meter
 • Korte baan senioren lengte baan tussen paal 2 en paal 7 en breedte baan 5 meter
 • Marathon lengte baan 400 meter en duur is 30 minuten + 5 ronden
 • Priksleeën jeugd lengte baan 25 meter en breedte 4 meter
 • Priksleeën senioren lengte baan 50 meter en breedte 4 meter

Aantal deelnemers

 • Minimaal aantal deelnemers is 8 met twee prijzen

Aantal prijzen, soort en waarde

 • Jeugd: aantal is 3, soort is geldprijs en waarde is eerste prijs €10,00, tweede prijs € 7,50 en derde prijs is € 5,00
 • Senioren: aantal is 3, soort is bakkerswaren / vleeswaren en waarde is eerste prijs € 17,50 en tweede prijs is € 15,00 en derde prijs is € 12,50

Diverse wedstrijd(en)

De ijsclub is tevens medeorganisator van schoolschaatswedstrijden van beide basisscholen.

De eindverantwoordelijk berust bij de directie van de beide scholen.

scholen zorgen voor de lijsten (aandachtspunt is prijzen op de lijst vermelden)
De ijsclub zorgt voor het volgende:

 • stelt de accommodatie ter beschikking
 • zorgt voor chocolademelk en een traktatie (scholen zorgen voor de consumptiebonnen)
 • zorgt voor de prijzen in de vorm van eretekens

Groepsindeling is als volgt:

 • Categorie: Groep 3 apart jongens en meisjes, lopend mag maar zijn verliezend van diegene
  die schaatst.
 • Categorie: 7 en 8 jarigen meisjes en jongens / lengte baan is 30 meter
 • Categorie: 9 en 10 jarigen meisjes en jongens / lengte baan is 40 meter
 • Categorie: 11 jaar en ouder meisjes en jongens / lengte baan is 50 meter

Elfstedencircuit voor de jongste kinderen

Er worden drie banen uitgezet voor de wedstrijdcategorieën en een circuit voor de Elfsteden.