IJsbaanregels

Reglement van Orde en Veiligheid ijsverenging “De Trije Doarpen”

 • Het betreden van de ijsbaan en het omliggende terrein is geheel op eigen risico;
 • De ijsvereniging is niet verantwoordelijk / aansprakelijk bij ongevallen, vermissingen, e.d.;
 • Roken is in het gebouw van de ijsvereniging niet toegestaan;
 • Groepsvorming op de ijsbaan dient zoveel mogelijk te worden vermeden in verband met de ijssterkte;
 • Schaatsers en / of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie en / of de aanwezige vrijwilligers te allen tijde op te volgen;
 • Op de 400 meter baan mag men uitsluitend linksom schaatsen;
 • Het is niet toegestaan de ijsvloer opzettelijk te vernielen of te beschadigen;
 • Het dragen van handschoenen op de ijsbaan wordt i.v.m. veiligheid, aangeraden;
 • Er zijn bepaalde hoeken afgebakend voor ijshockey, sleden zijn niet toegestaan, behalve voor kleine kinderen die getrokken worden door de ouders;
 • Het is verboden andere bezoekers te hinderen tijdens het schaatsen;
 • Sneeuw- en ijsballen gooien is verboden;
 • Het is verboden glaswerk, blikjes, plastic flessen en alcoholische dranken mee te nemen op het ijs;
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op de ijsbaan;
 • Bij het begaan van ernstige overtredingen van het negeren van de regels, behoudt het bestuur zich het recht voor de toegang tot de ijsbaan te ontzeggen zonder dat entreegelden moeten worden terugbetaald;
 • Het is gewenst dat iedereen die de ijsbaan bezoekt veel plezier heeft tijdens het schaatsen.

 

Openingstijden van de ijsbaan zijn:

Overdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
’s Avonds verlichte baan van 19.00 uur tot 21.00 uur *)

*) Eindtijd onder voorbehoud van het aantal schaatsers en wordt door het bestuur vastgesteld.

Bestuur ijsvereniging “De Trije Doarpen”