Over

IJsvereniging De Trije Doarpen is opgericht in 1946. Het doel van de vereniging is om de ijssport te bevorderen in de dorpen Bitgum, Bitgummole en Ingelum. Dit doen zij door een ijsbaan te onderhouden en wedstrijden te organiseren.